Betony izolacyjne

Spółka Materiały Ogniotrwałe s.c. oferuuje betony izolacyjne w gatunkach: BI8/0,8; BI10/1,3; BI12/1,2; BI13/1,3 w postaci:

- suchych mieszanek, z których można wykonać wyłożenia izolacyjne w urządzeniach cieplnych i formować prefabrykaty betonowe
- prefabrykatów wg formatów zamówionych przez odbiorcę

Betony te produkowane są w klasie uziarnienia 0- 5 mm, w tym betony BI8/08 w klasie uziarnienia 0-3mm.

Betony izolacyjne mogą być stosowane jako warstwy izolacyjne oraz warstwy robocze. Mogą współpracować w obmurzach z wyrobami ogniotrwałymi wypalanymi i betonami ogniotrwałymi.

Powyższe betony mają zastosowanie m.in. do wyłożenia wielkich pieców, dołów i rynien żużlowych, obmurzy regeneratorów, kanałów spalinowych, obmurzy kotłów parowych, pieców ceramicznych, trzonów wózków tunelowych, mieszalników żeliwa, pieców do prażenia pirytów i gipsu.

Własności betonów izolacyjnych

WYMAGANIA GATUNEK
BI8/0,8 BI10/1,3 BI11/1,3 BI12/1,2 BI13/1,3
Ogniotrwałość zwykła, sP, min 120 130 140 150 158
Wytrzymałość na ściskanie prefabrykatów, MPa, min.
   - Surowych po 4 dniach 2 8 8 4 4
   - Wypalanych w max. temperaturze pracy 1,5 4 4 2 2
Gęstość pozorna po wypaleniu w max. temp. pracy, g/cm3, max 0,8 1,3 1,3 1,2 1,3
Skurczliwość po wypaleniu w max. temp. pracy, %, max 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Przewodniość cieplna W/(m. oC) przy średniej temperaturze
   - 400 oC 0,23 0,34 0,34 0,34 0,46
   - 800 oC 0,34 - - - -
   - 1100 oC - 0,46 0,46 0,46 0,46
Maksymalna temperatura pracy, oC 800 1000 1100 1200 1300