Betony niskocementowe

Oferujemy nastepujące gatunki betonów niskocementowych:

- szamotowe o symbolach BN 135, BN 140, BN 145, BN 150
- andaluzytowe o symbolu BNA, o uziarnieniu : 0 - 5 mm i 0 - 10 mm

Betony niskocementowe to generacja betonów o wiązaniu hydraulicznym, które mogą zastępować w obmurzach pieców zarówno betony tradycyjne, masy do ubijania jak i wyroby wypalane. Betony niskocemtentowe charakteryzują się wyższymi własnościami fizyko-chemicznymi jak i użytkowymi w porównaniu do tradycyjnych betonów ogniotrwałych tj.:

- niższą zawartością wody zarobowej co pozwala na szybkie nagrzewanie obmurzy betonowych
- wyższą wytrzymałością na ściskanie i ścieranie w całym zakresie temperatur, co najmniej dwukrotnie wyższą w temperaturach krytycznych
- brakiem spadku wytrzymałości w temperaturach krytycznych; tj,: w granicach 800 - 1200 oC
- niższą porowatością otwartą w całym zakresie temperatur
- niższą rozszerzalnością termiczną

Produkujemy betony niskocementowe z dodatkiem:

- włókien organicznych, które zwiększają odporność na pękanie betonu w czasie wygrzewania obmurzy
- włókien stalowych, które zwiększają : wytrzymałość na zginanie o ok. 30 MPa, ogniotrwałość pod obciążeniem o 20°C, wytrzymałość na ściskanie i odporność na zmiany temperatury.

Betony z włóknami stalowymi mają wysoką odporność na eksplozyjne pękanie i uderzenia mechaniczne

Betony niskocementowe mogą być dostarczone w postaci suchych mieszanek lub jako prefabrykaty wg formatów zamówionych przez odbiorcę.

Ze względu na dobre własności w całym zakresie temperatur betony niskocementowe można stosować w dowolnej niższej temperaturze : od 110°C da temp. max:. dla danego gatunku.

Własności betonów niskocementowych

WYMAGANIA GATUNEK
BN135 BN140 BN145 BN150 BNA
Zawartość Al2O3, % 35 38 48 68 58
Ogniotrwałość zwykła, sP, min 171 173 175 177 177
Ilość wody zarobowej, % 6.07.2012 6.07.2012 5,5-6,5 5,5-6,5 5,5-6,5
Gęstość pozorna po wypaleniu, g/cm3 2 2,2 2,3 2,4 2,4
Wytrzymałość na ściskanie, MPa, min.
   - W stanie surowym po 3 dniach 15 15 20 20 20
   - Wypalanych w max. temperaturze pracy 40 40 60 80 80
Ogniotrwałość pod obciążeniem T10, oC, min. 1350 1400 1450 1500 1500
Skurczliwość po wypaleniu w max. temp. pracy, %, max 1,5 1,5 1,5 +1 +1
Odporność na wstrząsy cieplne (850oC – ilość zmian wodnych)
   - W stanie surowym, min 30 30 30 30 30
   - Po wypaleniu w max. temp. pracy, min. 20 20 15 15 20
Graniczna temperatura pracy, oC 1350 1400 1450 1500 1500