Betony ogniotrwałe szamotowe

Materiały Ogniotrwałe s.c. produkują betony ogniotrwałe szamotowe o symbolu BOS w postaci:

- suchych mieszanek, z których można wykonać wyłożenia ogniotrwałe w urządzeniach cieplnych i formować prefabrykaty betonowe
- prefabrykatów wg formatów zamówionych przez odbiorcę.

Betony te produkowane są w trzech klasach uziarnienia, w zależności od grubości wyłożenia ogniotrwałego: I- 0-5mm, II - 0-10mm, III - 0-20mm

Betony ogniotrwałe zastępują w urządzeniach cieplnych wyroby wypalane. Ich stosowanie przedłuża trwałość obmurzy i skraca proces ich wykonania.

Powyższe betony mają zastosowanie w następujących urządzeniach:

- hutnictwo żelaza: piece grzewcze, nagrzewnice wielkopiecowe
- hutnictwo metali nieżelaznych: piece tyglowe, piece indukcyjne, piece obrotowe, kadzie metalurgiczne
- przemysł ceramiczny: piece kręgowe, piece komorowe, piece tunelowe, kanały spalinowe
- przemysł szklarski: regeneratory pieców wannowych, piece do obróbki cieplnej
- przemysł cementowo -wapienniczy: piece szybowe, piece obrotowe
- przemysł energetyczny i ciepłowniczy: kotły parowe wszelkich typów, paleniska kotłów i innych urządzeń, kanały i komory dymowe, piece gazownicze, palniki
- przemysł chemiczny: piece rurowe, konwertory gazowe, piece obrotowe, piece: siarkowe, fosforowe, sodowe

WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW OGNIOTRWAŁYCH SZAMOTOWYCH

WYMAGANIA GATUNEK
BOS 135 BOS 140 BOS 145k
Zawartość Al2O3, %, około 38 41 50
Ogniotrwałość zwykła, sP, min 154 167 171
Wytrzymałość na ściskanie prefabrykatów, MPa, min.
   - W stanie surowym po 4 dniach 25 25 25
   - Wypalanych w max. temperaturze pracy 15 15 15
Skurczliwość lub rozszerzalność liniowa po wypaleniu w max. temp. pracy, %, max 1,5 1,5 1,5
Ogniotrwałość pod obciążeniem T10, oC 1350 1450 1470
Ilość wody zarobowej, % 10-12 10-12 10-12
Gęstość pozorna prefabrykatów po wypaleniu w max. temperaturze pracy, g/cm3 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0
Porowatość otwarta prefabrykatów po wypaleniu w max. temperaturze pracy, % max 25 - 30 25 - 30 26
Odporność na wstrząsy cieplne (850oC – ilość zmian wodnych)
   - W stanie surowym, min 30 30
   - Po wypaleniu w max. temp. pracy, min. 15 15
Graniczna temperatura pracy, oC 1350 1400 1450