Materiały ogniotrwałe - kształtki do kotłów

Kształtki warstownicy

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b
WRO 1 239 119 2,2
WRO 10 248 124 2,4

Kształtki warstwownicy środkowe

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b c
WRO 2 238 119 87 2,7
WRO 3 248 124 2,9
WRO 30 298 124 3,2

Kształtka sklepieniowa 1L5W

Kształtki stropowe zawieszane

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b c d
RW 1 380 16 4 23 4,62
RW 2 427 15 6 20 5,21
Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b
RW 3 220 110 2,86
RW 4 186 93 2,57
Symbol Objętość dm3
RW 5 2,6
Symbol Objętość dm3
RW 6 4,13
Symbol Objętość dm3
RW 7 2,7
Symbol Objętość dm3
RW 8 4,86