Produkty termoizolacyjne z włókien ceramicznych

Materiały ogniotrwałe na bazie włókien glinokrzemianowych są nowoczesnym, ekologicznym i jednocześnie ekonomicznym rozwiązaniem problemów związanych z termoizolacjami urządzeń grzewczych. Bardzo ważnym aspektem ekonomicznym jest odpowiedni dobór wyrobu do danych warunków pracy. Do łączenia materiałów termoizolacyjnych z metalem lub szamotem można stosować kleje-kity na wiązaniu chemicznym. Pełną twardość spoiny osiąga się po 24 godzinach. Do najważniejszych właściwości wyrobów z włókien ceramicznych należą:

- Stabilność w wysokich temperaturach i duża odporność na szoki cieplne,
- Niska gęstość,
- Niska przewodność cieplna,
- Niska akumulacja cieplna,
- Twardość i spójność umożliwiająca łatwy montaż, obróbkę i dowolne kształtowanie,
- Odporność na ścieranie i kontakt z otwartym płomieniem,
- Odporność na wpływy chemiczne z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i fosforowego oraz silnych alkaliów.

Wyroby z włókien ceramicznych sprzedawane są w postaci:

- mat ceramicznych,
- papieru ceramicznego,
- twardych płyt ceramicznych,
- ceramicznych sznurów termoizolacyjnych o przekroju okrągłym lub kwadratowym,
- tkanin i taśm ceramicznych,
- ceramicznej przędzy termoizolacyjnej,
- ceramicznych mas formowalnych.

Rodzaj produktu

Maty

Papier

Płyty twarde

Sznury plecione

Gatunek

HT1200

HT1400

HT1200

HT1250

HT1000

Temperatura:

- pracy ciągłej
- chwilowa

 

1050oC
1200oC

 

1280oC
1430oC

 

1050 oC
1200 oC

 

1050 oC
1250 oC

 

1000 oC
1100 oC

 Gęstość pozorna  130kg/m3  96kg/m3  200kg/m3  300kg/m3  500kg/m3
 Przewodność cieplna
(ASTM C-201) 800oC
  0,09 W/m*K  0,11 W/m*K  0,15 W/m*K  0,18 W/m*K
 Wilgotność max.   <1,5%  <1,5%  <1,5%  <2%
 Straty po prażeniu
800oC/2h
  <5%  <5%  <6,5%  <11%
 Wymiary standardowe Grubość w mm: 10,13,19,25,38,50

Szerokość w mm: 610

Grubość w mm: 13,25,50

Szerokość w mm: 610

Grubość w mm: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6

Szerokość w mm: 1220

Grubość w mm: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100

Format w mm: 1200x1000

Średnica w mm: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
 Sposób pakowania  rolka  rolka  rolka  karton  karton