Materiały ogniotrwałe - prostki i kliny ogólnego stosowania

Prostki

Symbol Wymiary w mm Objętość dm3 Ciężar przybliżony w kg
l s g Es, As, Bs Ew, Aw, Bw Al44
1 230 114 64 1,68 3,2 3,3 3,4
1X 230 230 64 3,38 6,4 6,7 6,9
1W 230 172 64 2,53 4,8 5 5,1
1/2W 114 172 64 1,26 2,4 2,5 2,6
1L 345 114 64 2,52 4,8 5 5,1
1-25 230 114 25 0,66 1,3
1-32 230 114 32 0,84 1,6 1,7 1,7
1-40 230 114 40 1,05 2 2,1 2,2
2 250 125 64 2,00 4 4,1 4,2
2-40 250 125 40 1,25 2,50

Kliny stojące

Symbol Wymiary w mm Promień łuku w mm Objętość dm3 Ciężar przybliżony w kg
a b s h Es, As, Bs Ew, Aw, Bw
1S4 66 62 114 230 3680 1,68 3,2 3,3
1WS4 66 62 172 230 3680 2,53 4,8 5
1X4 66 62 230 230 3680 3,38 6,4 6,7
1S10 69 59 114 230 1405 1,68 3,2 3,3
1WS10 69 59 172 230 1405 2,53 4,8 5
1X10 69 59 230 230 1405 3,38 6,4 6,7
1S16 72 56 114 230 835 1,68 3,2 3,3
1WS16 72 56 172 230 835 2,53 4,8 5
1X16 72 56 230 230 835 3,38 6,4 6,7
1S24 76 52 114 230 520 1,68 3,2 3,3
1WS24 76 52 172 230 520 2,53 4,8 5
1X24 76 52 230 230 520 3,38 6,4 6,7

Kliny leżące

Symbol Wymiary w mm Promień łuku w mm Objętość dm3 Ciężar przybliżony w kg
a b h l Es, As, Bs Ew, Aw, Bw
1L6 67 61 114 230 1200 1,68 3,2 3,3
1L10 69 59 114 230 695 1,68 3,2 3,3
1L16 72 56 114 230 412 1,68 3,2 3,3
1L24 76 52 114 230 256 1,68 3,2 3,3
2L16 73 57 124 250 412 2,00 3,8 4,0
2L24 76 52 124 250 256 2,00 3,8 4,0
2L26 77 51 124 250 230 1,68 3,2 3,3

Kliny niskie

Symbol Wymiary w mm Promień łuku w mm Objętość dm3 Ciężar przybliżony w kg
a b h l Es, As, Bs Ew, Aw, Bw
1NK6 65 59 64 230 650 0,9 1,7 1,8
1NK14 69 55 64 230 260 0,9 1,7 1,8
1NK30 77 47 64 230 104 0,9 1,7 1,8

Kliny płaskie

Symbol Wymiary w mm Promień łuku w mm Objętość dm3 Ciężar przybliżony w kg
a b h l Es, As, Bs Ew, Aw, Bw
1P6 117 111 230 64 4350 1,68 3,2 3,3
1P10 119 109 230 64 2575 1,68 3,2 3,3
1P14 121 107 230 64 1800 1,68 3,2 3,3
1P28 128 100 230 64 845 1,68 3,2 3,3
1P50 139 89 230 64 420 1,68 3,2 3,3
1P84 156 72 230 64 200 1,68 3,2 3,3