Zaprawy szamotowe

Materiały Ogniotrwałe s.c. produkuje zaprawy szamotowe ZSZ0, ZSZ1, ZSZ2, do łączenia wyrobów szamotowych, w klasie uziarnienia:

a/I 0 - 0,5 mm,
b/II 0 - 1 mm,
c/ III 0 - 2 mm.

Parametry Gatunek
ZSZ0 ZSZ1 ZSZ2
Zawartość Al2O3 +TiO2, po wypaleniu, %, min 38 33 28
Ogniotrwałość zwykła 173 171 167

PRZYGOTOWANIE ZAPRAW

Zaprawy należy zarabiać wodą. Sama zaprawa nie posiada dużej siły wiązania i w murach, gdzie nie jest konieczne silne powiązanie wyrobów, służy raczej tylko do wypełniania spoin. Natomiast w murach, gdzie konieczne jest silne powiązanie wyrobów naleźy zaprawę zarabiać roztworem szkła wodnego sodowego w stosunku 1:1 (woda do szkła wodnego}. Należy jednak pamiętać, że zaprawa tak przygotowana bardzo szybko wiąże i dlatego nie można przygotować jednorazowo dużej porcji. Poza tym szkło wodne obniża ogniotrwałość samej zaprawy i wtedy do łączenia wyrobów należy stosować zaprawę o wyższym gatunku. W celu silniejszego wiązania zaprawy szamotowej można stosować również dodatek cementu portlandzkiego w klasie 350 w ilaści ok. 10%.

PAKOWANIE

Zaprawy szamotowe pakowane są w worki panierowe po 25 kg i układane na paletach drewnianych oraz konfekcjonowane w opakowaniach po 5 kg, 2kg, i 1 kg.

Poza zaprawami, Spółka produkuje glinę mieloną GM1, GM2 w klasie uziarnienia 0-2mm, stosowaną do przygotowania zapraw i mas oraz szamot mielony SzM1, SzM2 w klasie uziarnienia:

a/I 0 – 2 mm,
b/II 0 - 5 mm,
c/III 0 - 10 mm

stosowany do produkcji mas i betonów.